Nami Island

Nästa stopp på turen var Nami Island, en liten ö som blivit väldigt känd tack vare en populär tv-serie som utspelade sig här för dryga 15 år sedan. Namnet kommer från general Nami som påstås ligger begravd där. Han var en framgångsrik general under 1400-talet.

Next stop was Nami Island which rose to fame thanks to a popular tv drama. The name comes from General Nami who is said to be buried there and who was a successful general during the 15th century.

IMG_0198IMG_0200IMG_0210IMG_0211IMG_0220IMG_0225IMG_0227IMG_0229IMG_0231IMG_0232IMG_0253

En staty som ska föreställa huvudkaraktärerna i tv-serien och under så är det bara en härlig staty av en kvinna.
Above is a statue showing the main caracters from the tv drama and below is just a lovely statue of a woman.

IMG_0261IMG_0280IMG_0295IMG_0306IMG_0309IMG_0317

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s